Kurdisches Filmfestival 2021 logo
Halabja: The Lost Children
Halabja: The Lost Children

Halabja: The Lost ChildrenHalabja: die verlorenen KinderHalabja: The Lost Children

FocusFokusFocus

Directed byRegieDerhêner Akram Hidou

IraqIrakÎraq, 2011

Running timeLaufzeitDema bezê: 72'

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

Ali visits the cemetery in Halabja, Bashur Kurdistan, and stops at a tombstone with a name crossed out. It's his grave. After 21 years, Ali returned from Iran to Bashur-Kurdistan, in the city of his birth, Halabja, to look for his family. Five families hope he is their missing child. This is also the case with the family of the elementary school teacher and artist Fachradin, who lost five children in the poison gas attack by Saddam Hussein on Halabja in 1988. Two of them are missing in Iran... is Ali the prodigal son?

Ali besucht den Friedhof in Halabja, Bashur-Kurdistan, und hält an einem Grabstein mit einem durchgestrichenen Namen. Es ist sein Grab. Nach 21 Jahren kehrte Ali aus dem Iran nach Bashur-Kurdistan in seine Geburtsstadt Halabja zurück, um nach seiner Familie zu suchen. Fünf Familien hoffen, dass er ihr vermisstes Kind ist. So auch bei der Familie des Grundschullehrers und Künstlers Fachradin, der 1988 bei dem Giftgasangriff Saddam Husseins auf Halabja fünf Kinder verlor. Zwei von ihnen werden im Iran vermisst... ist Ali der verlorene Sohn?

Ali serdana goristanekî li Halabja li Bashur Kurdistan dike, li ser kevirek ser gorêkî ye ku li ser nav hatiye nivîsan û li ber disekine. av nav derdikeve ku navê wî ye. Piştî 21 salan, Ali ji Iranranê vegeriya Başûrê Kurdistanê, di bajarê jidayikbûna xwe de Helebçe, da ku li malbata xwe bigere. Pênc malbat hêvî dikin ku ew zarok zarokê wan ye ku wê demî de winda bû, derkeve. Ev jî di derheqê malbata mamoste û hunermendê dibistana ye seretayî, Fachradin de ye, yê ku pênc zarokên xwe di sala 1988 de, di êrîşa gaza jehrî ye Seddam Huseyîn de li Halabja winda kir. Du zarok ji wan li Iranranê de winda ne... gelo Alî kurê winaî ye?

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

Available to streamVerfügbar zum StreamenDi weşanê de heye

Worldwide

ProductionProduktionÇêkerî

Akram Hidou

TrailerTrailerTrailer