Kurdisches Filmfestival 2021 logo
Barking for Life
Barking for Life

Barking for LifeBarking for LifeBarking for Life

FocusFokusFocus
CompetitionCompetitionCompetition

Directed byRegieDerhêner Kardina Hemn

KRGKRGKRG, 2020

Running timeLaufzeitDema bezê: 10'

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

The 9-year-old Mam suffers from the loss of his father when his mother gets remarried. He finds a stray dog, spending most of his time with. Qala Sagkuj, a man living in the same village as Mam, is known for killing stray dogs as they are seen as disease-spreaders in the community. Mam tries to protect the little dog from this destiny.

Der 9-jährige Mam leidet unter dem Verlust seines Vaters, als seine Mutter wieder heiratet. Er findet einen streunenden Hund, mit dem er die meiste Zeit verbringt. Qala Sagkuj, ein Mann, der im selben Dorf wie Mam lebt, ist dafür bekannt, streunende Hunde zu töten, da sie in der Gemeinde als Krankheitsverbreiter gelten. Mam versucht, den kleinen Hund vor diesem Schicksal zu schützen.

Mam 9 salî ye ji ber wendakirina bavê xwe û dema ku diya xwe dîsa dizewice, navbere xwe êşekî mezin dikişîne. Kûçikekî rêbirî dibîne û piraniya dema xwe pê re derbas dike. Qala Sagkuj, ew jî zilamekî ye, li heman gundê Mam dimînê, bi kuştina kûçikên bêxwedî tê naskirin, ji ber ku bi nirîna wî, kûçik di nav civakê de nexweşî belav dikin. Mam hewl dide ku kûçikê piçûk ji vê çarenûsê biparêze.

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

Available to streamVerfügbar zum StreamenDi weşanê de heye

Worldwide