Kurdisches Filmfestival 2021 logo
A Letter to my Dad
A Letter to my Dad

A Letter to my DadA Letter to my DadNamek bo Baby

FocusFokusFocus

Directed byRegieDerhêner Ibrahim Selman

Netherlands, KRGNiederlande, KRGNederlenda, KRG, 2020

Running timeLaufzeitDema bezê: 75'

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

More than forty years after the death of his father, Kurdish writer and theatrical figure Ibrahim Selman writes a letter to him. In search of traces of his father, which may have been lost forever, Ibrahim tells him about his life and the life of the Kurdish people. When in March 1975, the Kurdish resistance was broken, Ibrahim immediately returned to Kurdistan. Upon arrival, he learns that his father died in December 1974 while fighting on the side of the Kurdish resistance. Ibrahim did not have time to say goodbye.

Now he returns to where he grew up, hoping to find his father's grave and at the same time reads him a loving letter.

"The dream of an independent Kurdistan has turned into a nightmare," Ibrahim says, "but the Kurds never give up hope."

Mehr als vierzig Jahre nach dem Tod seines Vaters schreibt ihm der kurdische Schriftsteller und Theaterschauspieler Ibrahim Selman einen Brief. Auf der Suche nach möglicherweise für immer verlorenen Spuren seines Vaters erzählt ihm Ibrahim von seinem Leben und dem Leben des kurdischen Volkes. Als im März 1975 der kurdische Widerstand zerschlagen wird, kehrt Ibrahim sofort nach Kurdistan zurück. Bei seiner Ankunft erfährt er, dass sein Vater im Dezember 1974 im Kampf auf der Seite des kurdischen Widerstands gestorben ist. Ibrahim hatte keine Zeit, sich zu verabschieden.

Jetzt kehrt er dorthin zurück, wo er aufgewachsen ist, in der Hoffnung, das Grab seines Vaters zu finden, und liest ihm seinen Brief vor.

"Der Traum von einem unabhängigen Kurdistan ist zum Albtraum geworden", sagt Ibrahim, "aber die Kurden geben die Hoffnung nie auf."

Piştî zêdetirî çil salî, piştî mirina bavê xwe, nivîskar û şanogerê kurd Selbrahîm Selman nameyekê ji bave xwe re dinivîne. lekolîn û lêgerîna şopên bavê xwe dike, ye ku dibe heta hetayê wenda bûye. Ji bavê xwe re qala jiyana xwe û jiyana gelê kurd dike. Di dema ku di meha Adara sala 1975-an de, berxwedana Kurdan hate hilweşandin, Ibrahîm yekser vegeriya Kurdistanê de. Dema ku dighejê kurdistanê dizane ku bavê wî di meha Kanûnê sala 1974-an de dema li kêleka kurdan berxwedaniye şer dikir şehîd dikeve. Wextê îbrahim tune bû ku xatirxwestinê ji bavê xwe re bixweze.

Naha îdî vedigere cîhê ku lê mezin bûye, bi hêviya ku gora bavê xwe bibîne û di heman demê de jê re nameyek evînî bixwîne. îbrahîm dibêje, "Xewna Kurdistaneke serbixwe, veguheriye kabûsekê," lê bê gûmman Kurd tu carî hêviya xwe bernadin.

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

ProductionProduktionÇêkerî

Selman Productions

TrailerTrailerTrailer